CURRENT
UPCOMING
2023
2022

4/19(月) - 5/8(土)

画廊企画
長沢 明展
 (平面) 4/25・29・5/・2・3・4・5は休廊


5/10(月) - 29(土)
 

常設展


5/31(月) - 6/19(土)
 

Chêne Artist Show (平面・立体)


7/19(月) - 24(土)
 

吉田晴弥展 (陶) 22・23日開廊


7/26(月) - 31(土)
 

酒井佳津子透明水彩展 (平面) 


8/9(月) - 21(土)
 

夏期休廊


8/23(月) - 9/11(土)
 

画廊企画
小鉢公史展
 (彫刻)

   

 


10/11(月) - 16(土)
 

多和田圭子展 (油彩)


10/18(月) - 23(土)
 

北村冨紗子展 (油彩)


11/22(月) - 27(土)
 

孫崎かんな展 (油彩) 23日開廊


11/29(月) - 12/4(土)
 

宗 沙弥子展 (平面)